Oranjevereniging Veere

Archief voor de categorie nieuws

Tema voor Veere is bekend “Oranje boven”

Voor je het weet ben je al weer bezig met een thema en de organisatie van een leuke dag in Veere. Toen kwam toch nog vij onverwacht het bericht van onze koningin, dat zij afstand zou doen van de troon. Op dat moment komt er van alles in beweging, de website werd zeer druk bezocht. En werd steeds de vraag gesteld “wat gaat er in Veere gebeuren” met de toonswisseling. Jullie krijgen een Markies en word dat een speciaal moment.

Toen begon er voor het bestuur een periode van nieuwe ideeën lanceren en uitwerken. Want wat we bedacht hadden moest nu veranderen. Er volgen vele weken van onzekerheid, want niemand wist hoe de dagindeling er uit zou gaan zien. Dan gaan Oranjeverenigingen met elkaar in overleg… zou het wel slim zijn iets te organiseren? iedereen zit aan de buis “zo was de algemene stemming”. De ene vereniging ging een paar dagen naar voren, de andere slaat dit jaar over….. .

Wij hebben ons programma totaal aan de TV uitzending kunnen aanpassen. Alles gaat gewoon door en wij houden rekening met iedereen. Zo hebben we in de tent twee grote schermen staan, zodat u niets hoeft te missen. Tussendoor is er ruimte voor de kinderspelen en de zeskamp. Zowel voor oud en jong is er wel iets te beleven. We pakken flink uit vinden wij…… zo beginnen we de dag zoals gewoonlijk met de muziek en aubade. Gevolgd door een mooi aangekleed ontbijt op de Markt voor alle kinderen. Dit wordt een hele happening, en hopelijk een topmorgen. De kinderen worden als kleine koningen en koninginnen bediend door de koninklijke lakeien. Wij hopen dan ook dat het weer mee zit, anders zullen we het naar de feesttent verplaatsen.

Muziek en veel lekkere versnaperingen voor iedereen. Met het thema “Oranje Boven” kan iedereen alle kanten op en wij hopen natuurlijk dat u samen met de kinderen weer uw uiterste best zult doen om verkleed te verschijnen …… dit verhoogt de feestvreugde.

Koning Beatrix kondingd haar aftreden aan!

Hare Majesteit de Koningin heeft vandaag haar aftreden aangekondigd.

In een toespraak zei de Koningin:

“Zoals u allen weet, hoop ik over enkele dagen mijn 75ste verjaardag te vieren. Ik ben dankbaar dat het mij gegund is deze dag in goede gezondheid tegemoet te gaan. Aan het einde van dit jaar zullen wij herdenken dat ons land tweehonderd jaar geleden een koninkrijk werd, waarmee in onze geschiedenis een nieuw tijdperk aanbrak. Het samenvallen van deze twee bijzondere gebeurtenissen is voor mij de aanleiding geweest te besluiten dit jaar uit mijn ambt terug te treden. Het lijkt mij een goed moment om deze stap, die ik al enige jaren overweeg, nu daadwerkelijk te nemen.
Ik heb het altijd als een uitzonderlijk voorrecht beschouwd een groot deel van mijn leven in dienst van ons land te kunnen stellen en overeenkomstig mijn opdracht invulling te mogen geven aan het koningschap. Daarbij was Prins Claus mij vele jaren tot grote steun.
Tot op de dag van vandaag heeft deze mooie taak mij veel voldoening geschonken. Het is inspirerend zich bij mensen betrokken te voelen, mee te leven met verdriet en te delen in tijden van vreugde en nationale trots. Dat heb ik eveneens mogen ervaren in de Caraïbische delen van ons koninkrijk, waar ik ook altijd veel warmte en hartelijkheid heb ondervonden.  Ik treed dan ook niet terug omdat het ambt mij te zwaar zou vallen, maar vanuit de overtuiging dat de verantwoordelijkheid voor ons land nu in handen van een nieuwe generatie moet liggen. Het is met het grootste vertrouwen dat ik op 30 april van dit jaar het koningschap zal overdragen aan mijn zoon, de Prins van Oranje. Hij en Prinses Máxima zijn ten volle op hun toekomstige taak voorbereid. Zij zullen ons land met toewijding dienen, getrouw de grondwet onderhouden en met al hun talenten een eigen invulling geven aan het koningschap.
Gesterkt voel ik mij door de gedachte dat het plaats maken voor mijn opvolger niet betekent dat ik afscheid neem van u. Ik hoop dat ik velen van u nog dikwijls kan ontmoeten. Ik ben u diep dankbaar voor het vertrouwen dat u mij heeft gegeven in de vele mooie jaren waarin ik uw koningin mocht zijn.”

De abdicatie van de Koningin en de inhuldiging van Koning Willem-Alexander, de huidige Prins van Oranje, vinden op 30 april 2013 plaats in Amsterdam.

Verhaal van toen

KONINGINNEDAG VROEGER DOOR JAN DE VOOGD

In mijn jonge jaren werd Koninginnedag op 31 augustus, de verjaardag van Koningin Wilhelmina, gevierd. Sinds 1949 viert Nederland Koninginnedag op 30 april, de verjaardag van Koningin Juliana. De laatste dag van augustus leende zich goed voor festiviteiten in de openlucht : meestal was het goed zomerweer en de schoolkinderen hadden nog vakantie.

De feestdag begon met een “reveille” door enkele hoornblazers staande op de trans van de stadhuistoren, ik meen om een uur of acht. Later gebeurde dat vanaf de Grote Kerk. Ik meen dat in de aankondiging gesproken werd over “koraalmuziek”. Traditioneel was er om een uur of negen een “zanghulde” voor het Stadhuis. De kinderen van beide lagere scholen in Veere zongen eensgezind, aangehoord door de Burgemeester, Wethouders en Gemeentesecretaris, allen vergezeld van hun echtgenote, enkele vaderlandse liederen, waaronder het Wilhelmus. ’s Middags waren er kinder- spelen op het “voetbalveld”, het huidige Oranjeplein. Een optocht met versierde fietsen was een geliefd onderdeel van het programma, evenals de lampionoptocht ‘s avonds tijdens een rondgang van de muziekvereniging “Veere’s Genoegen”. Niet iedereen was in de gelegenheid om overdag de festiviteiten bij te wonen. Koninginnedag was toen nog geen nationale feestdag waarop iedereen vrij had.

Nadat Veere’s Genoegen ’s avonds een concert in de muziektent op de Markt had verzorgd toog heel Veere naar het Bastion, waar het traditionele “Teertonnen branden” plaatsvond. De Rijks- tonnenlegger Jacob van Beveren bewaarde het hele jaar door lege houten tonnen. Hierin zaten nog resten van de teer en pek dat gebruikt werd bij het onderhoud van de vaarwegboeien. De politieagenten hielden ons jongens bij het vreugdevuur jammer genoeg op ruime afstand. “Legaal vuurtje stoken” kwam maar één maal per jaar voor.
Iets bijzonders vonden wij in de dertiger jaren dat op de vensterbanken van enkele huizen, waaronder die van de Burgemeester, rijtjes “vetpotjes” [tegenwoordig noemen we die waxinelichtjes] stonden, die voor een feestelijke aanblik zorgden. Velen stonden met open mond naar deze nieuwigheid te kijken! We waren nog niet zo verwend dat we al dit soort vermaak als “gewoon” ervoeren.
In januari 1937 heeft een groot Oranjefeest plaats gevonden vanwege het huwelijk van Prinses Juliana met Prins Bernhard in de toen nog aanwezige grote vliegtuighangar op de plaats van de nieuwe parkeerplaats bij de monding van het Kanaal door Walcheren. In die overdekte ruimte speelde Veere’s Genoegen uitbundig en onophoudelijk de “Lippe Detmoldmars”.
[Prins Bernhard was uit het geslacht Lippe-Detmold afkomstig] .

Jong en oud zong de tekst mee. Delen ervan kan ik me nog herinneren:
“Juliana hoop van Nederland gaf de Prins uit Lippe hart en hand.
Hij is de Prins-gemaal [bis].

Een bijzonder uitgebreid Oranjefeest vond plaats op 31`augustus 1946. In Veere waren enkele “Erepoorten” opgericht en er vond o.a. een schitterende optocht van versierde wagens plaats. In enkele boekjes “Veere in oude tijden” van Jan Midavaine is een aantal foto’s van dat gebeuren te vinden. Jong en oud had plezier met een uitgebreid spelletjesprogramma op het voetbalveld. De eerste echte Koninginnedag na de oorlog werd niet alleen door kinderen maar ook door menig oudere Verenaar aangegrepen om de bloemetjes eens ongeremd buiten te zetten. Ouderen lieten zich verkleed rondrijden in een kruiwagen anderen deden mee met het spectaculaire “Tonnetje steken”: Van een helling op een klein karretje rijdend een ring trachten te steken met het grote risico daarbij met mis te steken een emmer water over zich uitgestort te krijgen. Met veel voldoening denk ik terug aan een periode eind veertiger en de vijftiger jaren dat ik –hoewel geen bestuurslid van de Oranje-
vereniging Veere- een aantal keren Koninginnedag heb mogen organiseren. In de plaats van reveille vanaf de Stadhuis- of Kerktoren gingen enkele herauten in historisch kostuum te paard met hoorngeschal en luide roep de bevolking aanmoedigen Koninginnedag te vieren. Daarna aubade door de schoolkinderen bij het Stadhuis. Voor de school-
kinderen bedacht ik een spelletjesprogramma, dat op het grasveld van de Oliemolen-/ Kerkstraat werd afgewerkt. Het waren allemaal nieuwe spelletjes, waaraan door een bepaald systeem alle kinderen konden deelnemen. Ook het voetbalveld bleef tot de transplantatie tot parkeerterrein een geliefd feestterrein. Het is lange tijd in zwang geweest bij de jongeren om tijdens de rondgang van Veere’s Genoegen achter de muzikanten aan te sluiten en arm-in-arm de rondgang al hossend te begeleiden.
Koninginnedag was voor velen in Veere een feestdag waar de verschillen in opvatting over de Monarchie niet openlijk werden getoond.

Jan de Voogd