Oranjevereniging Veere

Archief voor de categorie nieuws

Thema: Koninklijk in Veere 2011

Ledenvergadering 24 februari 2011

In aanwezigheid van enkele leden heeft de Oranje vereniging haar leden vergadering gehouden. Na het goedkeuren van de jaarcijfers en het verslag van de kascontrole, werd decharge verleend aan de penningmeerster. De Oranjevereniging wil in het komende jaar aandacht gaan geven aan het verkrijgen van meer leden. Iedereen kan deelnemen aan de koninginnedag in Veere. Het bestuur kan dit alleen blijven doen als mensen dat honoreren met een donatie maar liever met een lidmaatschap.

Tevens werd er aan ons bestuur een nieuw lid toegevoegd, met algemene stemmen is Anita Breel toegetreden tot ons jong en ambitieus bestuur, kwam er een evenwicht in het bestuur dat 4 vrouwen telt en 6 mannen….. een ploeg die op alle vlakken goed uit de voeten kan en borg zal staan voor een mooie en geweldige dag in Veere.

Het thema van 2011 is “KONINKLIJK” met dit thema kunnen de mensen, deelnemers, kinderen veel kanten op a.s Sneeuw koningin, de Lion King, Koning Voetbal, enz. Wij zien er naar uit om de verschillende creaties te kunnen bewonderen.

Verder zal de vereniging een leden kortingspas gaan invoeren, hiermee kunnen de leden op verschillende zaken korting ontvangen… er word gedacht aan een bezoek aan prinsjedag, oorlogs museum etc. Naast de korting moet het heel normaal zijn om lid te zijn van een vereniging die zonder zonder aanziens des persoon, mensen, kinderen toelaat en deel laat nemen aan een bijzonder gezellige dag. Wij hopen dat de mensen/bewooners dat willen waarderen met een lidmaatschap.

Verder zal de vereniging actie ondernemen om de inwoners in Veere meer te laten vlaggen, “Veere van ouds her een Oranje-stad”, dat is niet te merken volgens W.L.den Beer Portugael, hij deed dan ook een dringend beroep op het bestuur het vlaggen te promoten.

De oranje vereniging zal wederom  deelnemen aan de Rabobank actie, CLUBKAS CAMPAGNE. Dit houd in dat iedere lid van de Rabobank drie stemmen mag uitbrengen op zijn of haar vereniging/stichting die zij willen ondersteunen. Hoe meer stemmen des te groter is de kan dat we meer geld ontvangen voor onze club. Alle bankrekening houders kunnen (gratis) lid worden van de Rabobank en mogen hun stem uitbrengen. Wij hopen er op dat u allemaal op onze vereniging een stem wilt uitbrengen, het is goed voor onze kas en indireckt heeft dat weer invloed op onze organisatie van koninginnedag 2011.

WE REKENEN OP U !

Bevrijdingsfestival Zeeland

Wat merk je tijdens het Bevrijdingsfestival Zeeland van het thema?

’s Morgens begint het programma met de van Randwijklezing, waarin een spreker zijn of haar visie geeft op het thema.

Er zijn verschillende acties van de Landelijke partners Cordaid / Mensen in Nood, Amnesty International, Vluchtelingenwerk Nederland en War Child.
Je zult ze tegenkomen op het Plein van de Vrijheid (Zeilmarkt).
Je kunt hier mee doen aan hun 5 minuten acties. Op 5 mei, 5 minuten van je tijd voor de vrijheid.

Het Bevrijdingsfestival Zeeland is de start van de Maand van de Vrijheid.
De vrijheid vieren en er tegelijk aan werken dat anderen ook kunnen leven in een wereld zonder angst en gebrek, dat is waar het in mei, de Maand van de Vrijheid, om draait. De activiteiten van de Maand zijn vooral gericht op jongeren. Alles staat in het teken van de vier vrijheden (Four Freedoms), zoals die ooit zijn geformuleerd door de Amerikaanse president Roosevelt: de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van vrees.
De Maand van de Vrijheid is een samenwerkingsverband tussen de provincie Zeeland, de Cultuurwerf als organisator van het Bevrijdingsfestival Zeeland, COS Zeeland, Scoop, Zeeuwse Bibliotheek, de Drvkkery en de werkgroep Four Freedoms Awards.
Voor meer informatie en een actueel overzicht van de activiteiten kijk op www.maandvandevrijheid.nl

Vrijheid Wereldwijd

Het Nationaal Comité heeft voor de Bevrijdingsfestivals in 2011 als thema gekozen: Vrijheid op straat.

Op 5 mei vieren we vrijheid !

Wat is er nodig om vrijheid wereldwijd dichterbij te brengen?

Ook op het Bevrijdingsfestival Zeeland staan we stil bij vrijheid wereldwijd.