Oranjevereniging Veere

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering 2018

Beste leden,

26 februari a.s. is de Algemene Ledenvergadering in ’t Praetuus te Zanddijk, wij nodigen de leden hier graag voor uit. U bent vanaf 20.30 uur van harte welkom!