Oranjevereniging Veere

BESTUUR

Voorzitter (DB) Ronnie Louwerse  

Secretaris (DB) Roy Louwerse    

Penningmeester (DB) Elian Jongepier 

 

Leden
Leo Sturm    

Jack Sturm  

Olivier Corbijn  

Kelly Hillebrand  

Nick Mampaey  

Eli de Bruin    

Maaike de Bruin  

 

Ereleden van de Oranjevereniging zijn: Jaap Wisse, Henk Tax, Jacqueline Corr√©, Adri Franke 

 

Contact
Postbus:  Veersesingel 21  |  4332 TA Middelburg

E-mail:    oranjeverenigingveere@hotmail.com