Oranjevereniging Veere

Bevrijdingsfestival Zeeland

Wat merk je tijdens het Bevrijdingsfestival Zeeland van het thema?

’s Morgens begint het programma met de van Randwijklezing, waarin een spreker zijn of haar visie geeft op het thema.

Er zijn verschillende acties van de Landelijke partners Cordaid / Mensen in Nood, Amnesty International, Vluchtelingenwerk Nederland en War Child.
Je zult ze tegenkomen op het Plein van de Vrijheid (Zeilmarkt).
Je kunt hier mee doen aan hun 5 minuten acties. Op 5 mei, 5 minuten van je tijd voor de vrijheid.

Het Bevrijdingsfestival Zeeland is de start van de Maand van de Vrijheid.
De vrijheid vieren en er tegelijk aan werken dat anderen ook kunnen leven in een wereld zonder angst en gebrek, dat is waar het in mei, de Maand van de Vrijheid, om draait. De activiteiten van de Maand zijn vooral gericht op jongeren. Alles staat in het teken van de vier vrijheden (Four Freedoms), zoals die ooit zijn geformuleerd door de Amerikaanse president Roosevelt: de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van vrees.
De Maand van de Vrijheid is een samenwerkingsverband tussen de provincie Zeeland, de Cultuurwerf als organisator van het Bevrijdingsfestival Zeeland, COS Zeeland, Scoop, Zeeuwse Bibliotheek, de Drvkkery en de werkgroep Four Freedoms Awards.
Voor meer informatie en een actueel overzicht van de activiteiten kijk op www.maandvandevrijheid.nl