Oranjevereniging Veere

De achttiende verjaardag van prins Willem V

Zoals hierboven staat geschreven werd de achttiende verjaardag van prins Willem V op 8 maart 1766 uitbundiger gevierd dan in de voorgaande jaren. Enkele stadsbestuurders reisden naar Den Haag om daar de plechtigheden bij te wonen. In Veere begon het feest ’s morgens om acht uur met het lossen van vreugdeschoten op de Markt. Daarna bespeelde de beiaardier een uur lang het carillon van de stadhuistoren en op de pui van het stadhuis maakten enkele trompetters en waldhoornspelers muziek. Om half twaalf verzamelde het stadsbestuur zich in het stadhuis waar burgemeester Johan Andriessen een feestrede hield. Hierna begaf de magistraat zich naar de Campveerse toren waar intussen een feestmaal was bereid. Alvorens de heren aan tafel gingen, werden om half twee vanaf de Markt voor de tweede maal vreugdeschoten gelost, 21 op ‘den welstand van Zijne Doorlugtige Hoogheid den Heere Erfstadhouder en Marquis’ en 19 op de gezondheid van de hertog van Walsenbuttel als leermeester van de prins en de overige leden van het Oranjehuis. Voor de tweede maal werd het carillon bespeeld en in de Campveerse toren zorgden trompetters voor een vrolijke noot. Om vijf uur klonken de laatste saluutschoten, ditmaal vanaf de Kaai en voor de derde maal die dag strooide de beiaardier de vrolijke klanken van het carillon over het stadje uit. Ieder concert begon met het Wilhelmus. Na het laatste saluutschot om zes uur, kregen de Veerenaren de gelegenheid bier te drinken, waarvoor het stadsbestuur op de Markt twee vaten belegen bier had laten plaatsen en twee voor het huis van oud-burgemeester Godin. Een schildwacht moest erop toezien dat dit ordelijk verliep. Ook de soldaten van het garnizoen kregen twee vaten bier. Later die avond mocht de bevolking op aangewezen plaatsen vuurwerk aansteken. Het afschieten van ‘van snaphane, donderbussen en pistolen’ was ten strengste verboden en wie zich hier niet aan hield stond een flinke boete te wachten.