Oranjevereniging Veere

Het markizaat na Willem van Oranje

Het markizaat na Willem van Oranje

Nadat Willem van Oranje op 10 juli 1584 in Delft was vermoord, ging het markizaat over naar zijn tweede zoon Maurits. De oudste zoon, Philips, kwam hiervoor niet in aanmerking omdat hij sinds zijn vijftiende in Spanje verbleef en rooms-katholiek was opgevoed. Bovendien was in het huwelijkscontract van Willem van Oranje met zijn tweede vrouw Anna van Saksen bepaald, dat de eerste zoon uit dit huwelijk een markgraafschap zou bekomen. Voordat het stadsbestuur prins Maurits als markies erkende, verzocht ze hem aan te tonen dat hij de rechtmatige eigenaar was. Nadat het bewijs hiervan was geleverd, vond zijn inhuldiging plaats op zondag 20 november 1588. Net als zijn vader wierp hij bij deze gelegenheid gedenkpenningen in het publiek. Het was niet de eerste keer dat de prins in Veere was. Op 25 mei 1587 kocht hij het slot Laterdale op de hoek van de Wagenaarstraat en de Baljuwstraat en liet het ombouwen tot een prinsenhof. Tot 1600 is het in zijn bezit geweest. Of hij er ooit gebruik van heeft gemaakt is niet bekend. Op 3 december 1587 en op 24 juni 1588 bood de magistraat hem een banket in de Campveerse toren aan, waarbij de eerste keer ook zijn vrouw aanwezig was.
Bij testament vermaakte de kinderloos gebleven Maurits het markizaat aan zijn broer Frederik Hendrik, die op 31 oktober 1625 in Vlissingen werd ingehuldigd. In Veere is Frederik Hendrik nooit geweest en de eed van trouw legden de stadsbestuurders op 14 juni 1625 af in handen van een tweetal van zijn raadsheren. De prins zelf legde op 30 juni de eed af en liet daarvan schriftelijk bewijs naar Veere overbrengen.
Frederik Hendrik stierf op 14 maart 1647, waarna het markizaat overging naar Willem II. Op 17 januari 1648 verkocht hij met toestemming van de Staten, de steden Domburg en Westkapelle en de ambachtsheerlijkheden van Woitkensdorp, (Ser-) Poppekerke, Boudewijnskerke en St.-Janskerke uit het markizaat aan de stad Middelburg.
Op 6 november 1650 overleed Willem II op 24-jarige leeftijd en Willem III, die acht dagen na het overlijden van zijn vader werd geboren, volgde hem op.