Oranjevereniging Veere

Het markizaatfeest

Op 21 oktober 1955 was het 400 jaar geleden, dat Maximiliaan van Bourgondië, heer van Veere, door Karel V te Brussel tot markies was verheven en zijn stad tot markizaat. Ter herdenking van dit feit werd in het stadje op 22 en 23 juli 1955 een groot feest gevierd, met als hoogtepunt de opvoering van het spel ‘Het sprookje in de historie’, geschreven door het op de Markt wonende schrijversechtpaar Abeleven-Labberton. Het spel toonde een aantal belangrijke hoogtepunten uit de geschiedenis van de stad en werd opgevoerd in de Grote Kerk, waar een podium van 14 x 8 meter was gebouwd. Ook koningin Juliana was de eerste dag hierbij uitgenodigd. Om 7 uur arriveerde ze per auto bij de sluis. Vandaar maakte ze, vergezeld door burgemeester jhr. I.F. den Beer Poortugael, diens vrouw en de commissaris van de koningin in Zeeland, een tochtje op de vissersboot ‘VE 7’ van Iman Bout. Hierna begaf ze zich naar de Grote Kerk voor het bijwonen van het spel. Hoewel er voor haar een stoel was klaargezet, koos ze ervoor om net als alle andere toeschouwers op een veilingkist plaats te nemen. Dit ter herinnering aan het feit dat Willem van Oranje het markizaat op een veiling had gekocht. Na afloop van het spel begaf Juliana zich te voet naar de Campveerse toren. Onderweg werd even gerust in de tuin van de burgemeesterswoning, waar de koningin zichtbaar genoot van de verlichting van het stadhuis en het beiaardspel van stadsbeiaardier Piet Broerse. ‘Mag ik nog even blijven zitten, ik vind het hier onwezenlijk mooi’, zei ze toen de commissaris van de koningin haar verzocht mee te komen naar de Campveerse toren. Daar had ze een ontmoeting met de gemeenteraad, het echtpaar Abeleven-Labberton en een aantal andere genodigden. Tijdens de bijeenkomst overhandigde de burgemeester haar het eerste exemplaar van de markizaatpenning, die speciaal voor dit feest was geslagen. Op de penning staat gegraveerd: ‘Oranje Nassau en Veere bleven sinds 1581 Nodus Indissolubilis Wis en waarachtig’.