Oranjevereniging Veere

Koninginnedag 1981

Niet voor niets vierde Beatrix haar eerste koninginnedag op 30 april 1981 temidden van de Veerenaren. Dat jaar was het precies 400 jaar geleden dat Willem van Oranje het markizaat op een veiling in Den Haag had gekocht. In de Grote Kerk was een tentoonstelling ingericht onder het thema ‘Verknocht en niet te scheiden – 400 jaar Markizaat van Veere en Vlissingen’. Om tien voor half elf landden de twee helikopters met de koninklijke familie op het Bastion. Bij de brug over de haven onthulde de vorstin de naam van de pasgebouwde brug: Beatrixbrug. Vervolgens liep het gezelschap naar het stadhuis waar Annemarie Sanderse en Gert Joziasse de koningin een boeket bloemen aanboden. Beide kinderen waren gekleed in het traditionele Zeeuwse kostuum. In het stadhuis dronk Beatrix ter begroeting een heildronk uit de beker van Maximiliaan van Bourgondië en werden de leden van de gemeenteraad en hun echtgenotes voorgesteld. Onder de klanken van het carillon begaf de koninklijke familie zich daarna naar het bordes. Daar heette burgemeester A. Hack de koningin, prins Claus en hun drie kinderen welkom in het markizaatstadje. Namens de bevolking bood hij de koningin een gebrandschilderd raam met het wapen van Veere aan en een boek over de Zeeuwse dialecten. Hierna trok een bonte stoet schoolkinderen voorbij. Gezeten op wagens achter tractoren beeldden zij typische Zeeuwse gebruiken uit. Telkens opnieuw werden er oude volksliedjes ingezet om de vreugde over het koninklijk bezoek kracht bij te zetten. Zelfs prins Friso zette op een gegeven ogenblik het ‘Oranje Boven’ in toen een wagen met leeftijdsgenootjes even stil hield voor het bordes. Het lukte hem uitstekend de anderen mee te krijgen. Na het defilé wandelde de koningin naar het Oranjeplein om de volksspelen gade te slaan en vervolgens naar de Grote Kerk om de tentoonstelling te openen. Doordat enige praalwagens de Oudestraat blokkeerden kon de koninklijke familie maar nauwelijks door. In de Grote Kerk kreeg de vorstin een replica van de gouden strooipenning van Willem I uit 1581 aangeboden. Prins Claus en de drie prinsen kregen een zelfde penning, maar dan uitgevoerd in zilver. Vroeger was het gebruikelijk dat de nieuwe markies of markiezin dergelijke penningen uitstrooide over hun horigen. ‘Wij strooien er tegenwoordig niet meer mee’, zei Beatrix lachend, er nog aan toevoegend dat de bezuinigingen daar de oorzaak van waren. Intussen was het hoog tijd geworden om zich naar het groen bij de openbare lagere school te begeven waar kinderspelen plaatsvonden. De prinsen leefden zich hier uit bij spelletjes als spijkerslaan, kruisboogschieten en balgooien. Het allermooiste vonden ze uiteindelijk toch het kussengevecht. Willem-Alexander en Constantijn probeerden elkaar zittend op een boomstam, met kussens uit evenwicht te brengen. De kroonprins wist na een paar flinke meppen het duel in zijn voordeel te beslissen. Een demonstratie ringrijden en een vlootschouw sloten rond het middaguur de festiviteiten af. In bejaardenhuis ‘Nieuw Sandenburgh’, waar de koningin vervolgens een kort bezoek bracht, kreeg ze uit handen van de oudste bewoner – de 93-jarige mevrouw Provoost – een schitterend voorjaarsboeket aangeboden. Hierna vertrok de koninklijke familie naar het station van Middelburg om vandaar per trein naar Breda te reizen.