Oranjevereniging Veere

Na de Tweede Wereldoorlog

De eerste koninginnedag na de Tweede Wereldoorlog werd in Veere gevierd op 31 augustus 1946. Het feest stond mede in het teken van de bevrijding en de drooglegging van Walcheren na de inundatie van 1944/’45. Een grote optocht met praalwagens reed door het stadje en de bewoners van de Warwijksestraat hadden op het eind van de straat een erepoort opgericht. Aan de volksspelen op het sportveld bij de Campveerse toren werd door alle inwoners vol overgave deelgenomen.
Na de troonswisseling in 1948 werden de koninginnedagen gevierd op 30 april, de verjaardag van koningin Juliana. Deze begon traditiegetrouw om half acht met herauten te paard die in alle straten de verjaardag van hare majesteit aankondigden en de burgers opriepen vlag en wimpel uit te steken. Vervolgens brachten enkele leden van Veere’s Genoegen koraalmuziek vanaf de toren van de Grote Kerk ten gehore en daarna bespeelde de beiaardier het carillon. De burgemeester nam om negen uur de zanghulde van de schoolkinderen voor het stadhuis in ontvangst en de rest van de morgen werd besteed met spelletjes voor de kinderen. ’s Middags konden de volwassenen op het sportveld deelnemen aan de volksspelen, met als hoogtepunt het paalklimmen. In de zestiger jaren werd dit onderdeel vervangen door een voetbalwedstrijd tussen het eerste elftal van Veere en Jong Ambon uit Middelburg. ’s Avonds werd de dag met een Oranjebal afgesloten. Uitzonderingen hierop vormden de 50e verjaardag van koningin Juliana op 30 april 1959 toen er ’s middags een optocht met versierde fietsen en praalwagens werd gehouden en koninginnedag 1960 met het onderdeel bigvangen.
In de jaren zeventig werden de feestelijkheden ter gelegenheid van de koninginnedag georganiseerd door de Jeugdsoos en de Wijkvereniging Veere-Zanddijk. De troonswisseling en de 35-jarige herdenking van de bevrijding in 1980 vormden de aanleiding om weer een Oranjevereniging op te richten, waarvoor burgemeester A. Hack het initiatief nam. Voor de eerste maal werd ook een programmaboekje uitgebracht. Vanwege een rechtstreekse televisie-uitzending uit Veere op 30 april vonden de feestelijkheden dat jaar plaats op 3 mei. In de jaren daarna werd het programmaboekje samen met de Oranjeverenigingen uit Serooskerke, Vrouwenpolder en Gapinge gemaakt, wat tot aan de gemeentelijke herindeling van 1996 heeft geduurd.
Op 30 april 1981 woonden koningin Beatrix, prins Claus en hun kinderen ’s morgens de koninginnedagviering in Veere bij.