Oranjevereniging Veere

Welkom op de website van De Oranjevereniging Veere

Met deze site willen wij u laten zien wat de vereniging voor de gemeenschap allemaal doet en betekend.

De organisatie van een gezellige Koningsdag staat hierbij voorop.

Natuurlijk zullen we onze festiviteiten op deze site melden.

Als vereniging organiseren wij ook de dodenherdenking op 4 mei.

Deze site zal telkens weer worden voorzien van nieuwe informatie, wij doen er alles aan om goede en juiste informatie te verstrekken. Mocht u meer informatie wensen of hebben , wilt u dan zo vriendelijk zijn contact met ons op te nemen.

Veel lees plezier

Eerste Koningsdag in Veere

De Oranjevereniging Veere heeft weer haar best gedaan een mooi programma te maken voor jong en oud.

Thema is Middeleeuwen, dat pas erg goed bij Veere.

Veere heeft niet te klagen over deelname, weer 16 team zullen strijden om de eerste plaats en 80 kinderen doen mee aan de spelletjes. De day before is voor de kleintjes met als afsluiting een disco.

Tema voor Veere is bekend “Oranje boven”

Voor je het weet ben je al weer bezig met een thema en de organisatie van een leuke dag in Veere. Toen kwam toch nog vij onverwacht het bericht van onze koningin, dat zij afstand zou doen van de troon. Op dat moment komt er van alles in beweging, de website werd zeer druk bezocht. En werd steeds de vraag gesteld “wat gaat er in Veere gebeuren” met de toonswisseling. Jullie krijgen een Markies en word dat een speciaal moment.

Toen begon er voor het bestuur een periode van nieuwe ideeën lanceren en uitwerken. Want wat we bedacht hadden moest nu veranderen. Er volgen vele weken van onzekerheid, want niemand wist hoe de dagindeling er uit zou gaan zien. Dan gaan Oranjeverenigingen met elkaar in overleg… zou het wel slim zijn iets te organiseren? iedereen zit aan de buis “zo was de algemene stemming”. De ene vereniging ging een paar dagen naar voren, de andere slaat dit jaar over….. .

Wij hebben ons programma totaal aan de TV uitzending kunnen aanpassen. Alles gaat gewoon door en wij houden rekening met iedereen. Zo hebben we in de tent twee grote schermen staan, zodat u niets hoeft te missen. Tussendoor is er ruimte voor de kinderspelen en de zeskamp. Zowel voor oud en jong is er wel iets te beleven. We pakken flink uit vinden wij…… zo beginnen we de dag zoals gewoonlijk met de muziek en aubade. Gevolgd door een mooi aangekleed ontbijt op de Markt voor alle kinderen. Dit wordt een hele happening, en hopelijk een topmorgen. De kinderen worden als kleine koningen en koninginnen bediend door de koninklijke lakeien. Wij hopen dan ook dat het weer mee zit, anders zullen we het naar de feesttent verplaatsen.

Muziek en veel lekkere versnaperingen voor iedereen. Met het thema “Oranje Boven” kan iedereen alle kanten op en wij hopen natuurlijk dat u samen met de kinderen weer uw uiterste best zult doen om verkleed te verschijnen …… dit verhoogt de feestvreugde.

Koning Beatrix kondingd haar aftreden aan!

Hare Majesteit de Koningin heeft vandaag haar aftreden aangekondigd.

In een toespraak zei de Koningin:

“Zoals u allen weet, hoop ik over enkele dagen mijn 75ste verjaardag te vieren. Ik ben dankbaar dat het mij gegund is deze dag in goede gezondheid tegemoet te gaan. Aan het einde van dit jaar zullen wij herdenken dat ons land tweehonderd jaar geleden een koninkrijk werd, waarmee in onze geschiedenis een nieuw tijdperk aanbrak. Het samenvallen van deze twee bijzondere gebeurtenissen is voor mij de aanleiding geweest te besluiten dit jaar uit mijn ambt terug te treden. Het lijkt mij een goed moment om deze stap, die ik al enige jaren overweeg, nu daadwerkelijk te nemen.
Ik heb het altijd als een uitzonderlijk voorrecht beschouwd een groot deel van mijn leven in dienst van ons land te kunnen stellen en overeenkomstig mijn opdracht invulling te mogen geven aan het koningschap. Daarbij was Prins Claus mij vele jaren tot grote steun.
Tot op de dag van vandaag heeft deze mooie taak mij veel voldoening geschonken. Het is inspirerend zich bij mensen betrokken te voelen, mee te leven met verdriet en te delen in tijden van vreugde en nationale trots. Dat heb ik eveneens mogen ervaren in de Caraïbische delen van ons koninkrijk, waar ik ook altijd veel warmte en hartelijkheid heb ondervonden.  Ik treed dan ook niet terug omdat het ambt mij te zwaar zou vallen, maar vanuit de overtuiging dat de verantwoordelijkheid voor ons land nu in handen van een nieuwe generatie moet liggen. Het is met het grootste vertrouwen dat ik op 30 april van dit jaar het koningschap zal overdragen aan mijn zoon, de Prins van Oranje. Hij en Prinses Máxima zijn ten volle op hun toekomstige taak voorbereid. Zij zullen ons land met toewijding dienen, getrouw de grondwet onderhouden en met al hun talenten een eigen invulling geven aan het koningschap.
Gesterkt voel ik mij door de gedachte dat het plaats maken voor mijn opvolger niet betekent dat ik afscheid neem van u. Ik hoop dat ik velen van u nog dikwijls kan ontmoeten. Ik ben u diep dankbaar voor het vertrouwen dat u mij heeft gegeven in de vele mooie jaren waarin ik uw koningin mocht zijn.”

De abdicatie van de Koningin en de inhuldiging van Koning Willem-Alexander, de huidige Prins van Oranje, vinden op 30 april 2013 plaats in Amsterdam.