Oranjevereniging Veere

Welkom op de website van De Oranjevereniging Veere

Met deze site willen wij u laten zien wat de vereniging voor de gemeenschap allemaal doet en betekend.

De organisatie van een gezellige Koningsdag staat hierbij voorop.

Natuurlijk zullen we onze festiviteiten op deze site melden.

Als vereniging organiseren wij ook de dodenherdenking op 4 mei.

Deze site zal telkens weer worden voorzien van nieuwe informatie, wij doen er alles aan om goede en juiste informatie te verstrekken. Mocht u meer informatie wensen of hebben , wilt u dan zo vriendelijk zijn contact met ons op te nemen.

Veel lees plezier

Vrijheid een veelzijdig begrip

Vrijheid is een veelzijdig begrip.

Daarom stelt het Nationaal Comité 4 en 5 mei iedere vijf jaar een thema vast om richting te geven aan herdenken en vieren. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei gaat de komende vijf jaar haar grenzen verleggen met het meerjarenthema ‘Vrijheid Wereldwijd’. De Tweede Wereldoorlog was een wereldoorlog, een grootschalig conflict met wereldwijde schade, verlies en impact. Sinds het einde van die oorlog is bovendien veel veranderd in de verhoudingen in de wereld. Internationaal zijn afspraken gemaakt om oorlog in de toekomst te voorkomen en vrijheid te waarborgen. Welke organisaties en afspraken zijn er sinds 1945 gemaakt en welke invloed heeft dat op het dagelijks leven van mensen? Hoe hangt de vlag van de vrijheid er wereldwijd bij?
Samenhang in activiteiten
Elk jaar wordt er een specifieke insteek bij het 5 jarenthema gekozen, het zogenoemde jaarthema. Het jaarthema inspireert om herdenken en vieren te verbinden aan de actualiteit, en bevordert de samenhang tussen de verschillende activiteiten op 4 en 5 mei. Organisatoren en sprekers passen het thema toe bij verschillende herdenkingen en vieringen. Het thema is beschikbaar voor iedereen die een herdenking of viering organiseert of zich betrokken voelt bij het onderwerp.

Het Nationaal Comité en het thema
Het thema loopt als een rode draad door de eigen activiteiten van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Daarbij ligt op 4 mei de nadruk op de historische context en op 5 mei op actuele ontwikkelingen. Het thema wordt gebruikt in de toespraak op de Dam, als thema voor de 5 mei-lezing, als invalshoek van debatten, voor de opening van de Start Nationale Viering van de Bevrijding en op de Bevrijdingsfestivals door het hele land, onder andere door de Ambassadeurs van de Vrijheid.

Thema: Koninklijk in Veere 2011

Ledenvergadering 24 februari 2011

In aanwezigheid van enkele leden heeft de Oranje vereniging haar leden vergadering gehouden. Na het goedkeuren van de jaarcijfers en het verslag van de kascontrole, werd decharge verleend aan de penningmeerster. De Oranjevereniging wil in het komende jaar aandacht gaan geven aan het verkrijgen van meer leden. Iedereen kan deelnemen aan de koninginnedag in Veere. Het bestuur kan dit alleen blijven doen als mensen dat honoreren met een donatie maar liever met een lidmaatschap.

Tevens werd er aan ons bestuur een nieuw lid toegevoegd, met algemene stemmen is Anita Breel toegetreden tot ons jong en ambitieus bestuur, kwam er een evenwicht in het bestuur dat 4 vrouwen telt en 6 mannen….. een ploeg die op alle vlakken goed uit de voeten kan en borg zal staan voor een mooie en geweldige dag in Veere.

Het thema van 2011 is “KONINKLIJK” met dit thema kunnen de mensen, deelnemers, kinderen veel kanten op a.s Sneeuw koningin, de Lion King, Koning Voetbal, enz. Wij zien er naar uit om de verschillende creaties te kunnen bewonderen.

Verder zal de vereniging een leden kortingspas gaan invoeren, hiermee kunnen de leden op verschillende zaken korting ontvangen… er word gedacht aan een bezoek aan prinsjedag, oorlogs museum etc. Naast de korting moet het heel normaal zijn om lid te zijn van een vereniging die zonder zonder aanziens des persoon, mensen, kinderen toelaat en deel laat nemen aan een bijzonder gezellige dag. Wij hopen dat de mensen/bewooners dat willen waarderen met een lidmaatschap.

Verder zal de vereniging actie ondernemen om de inwoners in Veere meer te laten vlaggen, “Veere van ouds her een Oranje-stad”, dat is niet te merken volgens W.L.den Beer Portugael, hij deed dan ook een dringend beroep op het bestuur het vlaggen te promoten.

De oranje vereniging zal wederom  deelnemen aan de Rabobank actie, CLUBKAS CAMPAGNE. Dit houd in dat iedere lid van de Rabobank drie stemmen mag uitbrengen op zijn of haar vereniging/stichting die zij willen ondersteunen. Hoe meer stemmen des te groter is de kan dat we meer geld ontvangen voor onze club. Alle bankrekening houders kunnen (gratis) lid worden van de Rabobank en mogen hun stem uitbrengen. Wij hopen er op dat u allemaal op onze vereniging een stem wilt uitbrengen, het is goed voor onze kas en indireckt heeft dat weer invloed op onze organisatie van koninginnedag 2011.

WE REKENEN OP U !

Bevrijdingsfestival Zeeland

Wat merk je tijdens het Bevrijdingsfestival Zeeland van het thema?

’s Morgens begint het programma met de van Randwijklezing, waarin een spreker zijn of haar visie geeft op het thema.

Er zijn verschillende acties van de Landelijke partners Cordaid / Mensen in Nood, Amnesty International, Vluchtelingenwerk Nederland en War Child.
Je zult ze tegenkomen op het Plein van de Vrijheid (Zeilmarkt).
Je kunt hier mee doen aan hun 5 minuten acties. Op 5 mei, 5 minuten van je tijd voor de vrijheid.

Het Bevrijdingsfestival Zeeland is de start van de Maand van de Vrijheid.
De vrijheid vieren en er tegelijk aan werken dat anderen ook kunnen leven in een wereld zonder angst en gebrek, dat is waar het in mei, de Maand van de Vrijheid, om draait. De activiteiten van de Maand zijn vooral gericht op jongeren. Alles staat in het teken van de vier vrijheden (Four Freedoms), zoals die ooit zijn geformuleerd door de Amerikaanse president Roosevelt: de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van godsdienst, de vrijwaring van gebrek en de vrijwaring van vrees.
De Maand van de Vrijheid is een samenwerkingsverband tussen de provincie Zeeland, de Cultuurwerf als organisator van het Bevrijdingsfestival Zeeland, COS Zeeland, Scoop, Zeeuwse Bibliotheek, de Drvkkery en de werkgroep Four Freedoms Awards.
Voor meer informatie en een actueel overzicht van de activiteiten kijk op www.maandvandevrijheid.nl