Oranjevereniging Veere

Prins Willem II

Over het bezoek van prins Willem II op vrijdag 13 augustus 1649 is weinig bekend. Volgens de notulen van de vergadering van het stadsbestuur wisten burgemeesters en schepenen pas een week van tevoren dat de prins naar Zeeland zou komen en toen was het nog niet eens zeker of hij ook Veere zou aandoen. Toch besloot de magistraat de twee burgemeesters en de fortificatiemeesters opdracht te geven om een eventueel bezoek voor te bereiden.
Van de gebeurtenissen op die dag is geen verslag bewaard gebleven en alleen de stadsrekening verschaft ons enige inlichtingen. Hieruit blijkt dat enkele arbeiders veertien kanonnen op de wallen hebben gebracht waarmee tijdens de intocht van de prins saluutschoten zijn afgevuurd. De schaffer werd betaald omdat hij het stadhuis had schoongemaakt en Cornelis Ressinck omdat hij vlaggen op de stadhuistoren had aangebracht. Uit de rekening blijkt ook dat de prins op het stadhuis een maaltijd kreeg aangeboden. Willem Sittings ontving zes pond drie schellingen groten Vlaams omdat hij hiervoor citroenen en sinaasappelen had geleverd en dienst had gedaan als hofmeester. Behalve deze vruchten waren ook sla en groene kruiden gekocht. Veel posten komen we tegen vanwege gekochte vis, vlees en gevogelte. Aan vis was er kabeljauw, platvis, tong, zalm en molenaars, aan gevogelte kalkoenen, patrijzen, kapoenen, ganzen, kippen, kuikens en duiven, aan vlees braadvarkens, osse-, schaaps- en lamsvlees en tot slot had de vleeshouwer vier gerookte hammen geleverd. Een schipper was naar Goes gestuurd om een grote pastei op te halen en ook enkele Veerenaren hadden er een aantal geleverd. Voorts treffen we in de rekening posten vanwege gekochte Leidse boter, brood, suiker, banket en marsepein. Aan drank was een okshoofd wijn, 47 stopen deelwijn en een onbekende hoeveelheid bier afgerekend. De tingieter werd betaald omdat hij tinnen schotels, vleesschalen, bierglazen en wijnroemers had uitgeleend en ook messen, linnen tafellakens en servetten waren gehuurd. Uit de rekening blijkt tevens dat tijdens de maaltijd een zilveren lepel is zoekgeraakt waarvoor de zilversmid een nieuwe heeft geleverd.