Oranjevereniging Veere

Prins Willem III

Op dinsdag 25 september 1668 bracht prins Willem III een bezoek aan Veere. De zaterdag ervoor was hij onverwachts met enige jachten aan het Arnemuidse hoofd gearriveerd om bij gunstig tij naar Middelburg door te varen. Het stadsbestuur zond een afvaardiging om hem te verwelkomen en uit te nodigen eerstdaags naar Veere te komen. De prins liet weten dat hij de dinsdag erna de stad met een bezoek zou vereren. Met spoed kwamen burgemeesters en schepenen ’s zondags in de herberg ‘Thuys van Domburgh’ bijeen om allerlei maatregelen te treffen. ’s Maandags werden de burgers door middel van een publicatie op de hoogte gebracht en opgeroepen de dag erna om acht voor het stadhuis te verschijnen. Onder commando van twee kapiteins onder het witte vaandel zouden ze vandaar naar de Zanddijkse poort marcheren. De gildenbroeders van de drie schutterijen moesten nog diezelfde dag onder de wapenen komen om in een wei bij het handbogenhof exercitie te doen.
Dinsdagmorgen vertrokken twee commissarissen uit Veere met drie karossen naar Middelburg. De ene bespannen met vier paarden en de andere twee met zes. Nadat de prins in zijn residentie was opgehaald, reed de stoet via Gapinge en Zanddijk naar de Zanddijkse poort, waar het stadsbestuur en de schutterijen hem al stonden op te wachten. Op de poort maakten vijf trompetters muziek. Nadat één der burgemeesters de prins in een rood fluwelen zak de sleutels van de stadspoorten had overhandigd, zette de stoet zich weer in beweging en voegden de vijf of zes rijtuigen met daarin de leden van het stadsbestuur zich erbij. Via de hoofdingang van de Grote Kerk, de Wijngaardstraat en de Kaai ging het naar de Campveerse toren waar intussen ook de trompetters waren gearriveerd. Na enige tijd in deze stadsherberg te zijn geweest, reed het gezelschap door naar het stadhuis waar bij aankomst de trompetters vanuit de vensters bliezen. In het stadhuis bood de magistraat de prins een maaltijd aan. De tafel was versierd met bloemen, mirt en groente en de wanden van de zaal behangen met fraaie wandtapijten. Vanuit het stadhuis hing de Oranjevlag en de beiaardier bespeelde het carillon. Toen de prins aan tafel was gezeten werd in één der vensters van de vierschaar een okshoofd wijn geplaatst waaruit de burgerij mocht drinken. Na afloop van de maaltijd ging de prins weer terug naar Middelburg.
Eind maart 1673 kwam Willem III tijdens de derde Engelse oorlog nogmaals naar Veere om de vestingwerken te inspecteren.  Na het overlijden van zijn grootmoeder, Amalia van Solms op 8 september 1675, werden de klokken veertien dagen lang elke dag geluid nadat de magistraat dit droeve bericht op 21 september had vernomen.