Oranjevereniging Veere

Vrijheid een veelzijdig begrip

Vrijheid is een veelzijdig begrip.

Daarom stelt het Nationaal Comité 4 en 5 mei iedere vijf jaar een thema vast om richting te geven aan herdenken en vieren. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei gaat de komende vijf jaar haar grenzen verleggen met het meerjarenthema ‘Vrijheid Wereldwijd’. De Tweede Wereldoorlog was een wereldoorlog, een grootschalig conflict met wereldwijde schade, verlies en impact. Sinds het einde van die oorlog is bovendien veel veranderd in de verhoudingen in de wereld. Internationaal zijn afspraken gemaakt om oorlog in de toekomst te voorkomen en vrijheid te waarborgen. Welke organisaties en afspraken zijn er sinds 1945 gemaakt en welke invloed heeft dat op het dagelijks leven van mensen? Hoe hangt de vlag van de vrijheid er wereldwijd bij?
Samenhang in activiteiten
Elk jaar wordt er een specifieke insteek bij het 5 jarenthema gekozen, het zogenoemde jaarthema. Het jaarthema inspireert om herdenken en vieren te verbinden aan de actualiteit, en bevordert de samenhang tussen de verschillende activiteiten op 4 en 5 mei. Organisatoren en sprekers passen het thema toe bij verschillende herdenkingen en vieringen. Het thema is beschikbaar voor iedereen die een herdenking of viering organiseert of zich betrokken voelt bij het onderwerp.

Het Nationaal Comité en het thema
Het thema loopt als een rode draad door de eigen activiteiten van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Daarbij ligt op 4 mei de nadruk op de historische context en op 5 mei op actuele ontwikkelingen. Het thema wordt gebruikt in de toespraak op de Dam, als thema voor de 5 mei-lezing, als invalshoek van debatten, voor de opening van de Start Nationale Viering van de Bevrijding en op de Bevrijdingsfestivals door het hele land, onder andere door de Ambassadeurs van de Vrijheid.