Oranjevereniging Veere

Wilhelmina en Emma

Van 21 tot 25 augustus 1894 bezochten de bijna 14-jarige koningin Wilhelmina en haar moeder koningin-regentes Emma het eiland Walcheren, waarbij ze op 21 augustus ’s morgens Veere aandeden. Na een rijtoer vanuit Middelburg via Serooskerke en Gapinge bereikte de stoet om precies half elf de gemeentegrens, waar de koninginnen werden opgewacht door burgemeester jhr. mr. A.A. van Doorn en een erewacht van 24 boeren te paard onder commando van de heer M. Adamse. Door het luiden van de stadhuisklok werd hun komst in het stadje aangekondigd. Op Zanddijk was een erepoort opgericht, versierd met twee schoven tarwe en twee blikken melkkannen, symbolen van de landbouw en de veeteelt, en voorzien van het opschrift ‘Welkom in Veere’. Na een welkomstwoord door de burgemeester zette de stoet zich weer in beweging. Ook in de stad waren drie erepoorten geplaatst: de eerste ter hoogte van het telefoonkantoor bij de Grote Kerk, versierd met de letters W en E, de tweede op de Markt bij de Kaai, waarop een opgetuigd schip met van vis voorziene netten, met het opschrift ‘Hulde aan de Koninginnen’, en de derde in de Warwijksestraat op de plaats waar vroeger het gasthuis stond, getooid met het opschrift ‘Leve onze Vorstinnen’. Verder waren op de Kaai van boom tot boom guirlandes gehangen, die voorzien waren van lampions, welke ’s avonds ontstoken zouden worden. De perken op de Markt waren met groen en vlaggen versierd, evenals veel huizen in de stad. In Veere aangekomen reed het koninklijk rijtuig door de hoofdingang over het binnenplein tot voor de hoofdpoort van de Grote Kerk, waar de vorstinnen werden ontvangen door de burgemeester en de architect der rijksgebouwen, J.A. Frederiks uit Middelburg. Bij het wandelen door de grote ruimte en het bezoek aan de eerste en tweede verdieping werden de vorstinnen ingelicht omtrent de vroegere bestemmingen van het gebouw en de werkzaamheden waaraan men op dat moment bezig was. De kerk werd door de kleine deur verlaten, waarna de vorstinnen de cisterne bezichtigden en de kanaaldijk beklommen, vanwaar men een prachtig uitzicht had op de sluis. Daarna bestegen ze weer de rijtuigen en begaven zich in draf naar het stadhuis. Bij aankomst daar speelde het muziekgezelschap uit Kortgene het volkslied. Voor de ingang van het stadhuis was een baldakijn aangebracht, gedrapeerd met de nationale kleuren; het bordes en de beide stoepen waren met lopers belegd, evenals de vestibule en de trap die naar boven leidt. In de raadzaal en vierschaar waren fraaie Perzische tapijten gelegd. De koninginnen werden op de stoep van het stadhuis door de burgemeester ontvangen. In de vestibule boden de dochters van beide wethouders hen een boeket bloemen van oranjerozen en orchideeën aan. Hierna zongen de leerlingen van de twee lagere scholen een welkomstlied. Tijdens het zingen overhandigden vier meisjes de koningin een lijst met een foto van de Grote Kerk. Vervolgens begaven de vorstinnen zich naar de vierschaar waar de beker van Maximiliaan en verschillende schilderijen werden bezichtigd. In de raadzaal werden de wethouders en de leden van de gemeenteraad voorgesteld en namens de firma Melchers, Doudelet & Co aan de koningin een vuurscherm van gekleurd glas in houten lijst aangeboden met daarop de voorstelling van een Walcherse boerin. Nadat de koninginnen het gastenboek hadden getekend verlieten ze weer de raadzaal. In de vestibule zongen de kinderen een afscheidslied en het Wilhelmus. De koninginnen bedankten de hoofden van de scholen en de kinderen voor het huldebetoon, waarna ze onder de tonen van het muziekgezelschap weer in het rijtuig stapten. Voorafgegaan door de erewacht op hun zware trekpaarden, de huzaren met getrokken sabels en de voorrijder in het blauw, verlieten ze via de Kaai en de Warwijksestraat het stadje.