Oranjevereniging Veere

Wilhelmina en Juliana

Donderdag 31 juli 1924 brachten koningin Wilhelmina en prinses Juliana tijdens hun rondreis door Zeeland een bezoek aan Veere. Zodra de koningin op Veers grondgebied was gearriveerd, begon de klok te luiden. Bij aankomst bij het stadhuis speelde de muziekvereniging het Wilhelmus en begeleidde daarna de schoolkinderen die het Zeeuws volkslied ten gehore brachten. Voor het stadhuis stelde de commissaris van de koningin burgemeester M.Q. Buys Ballot aan de koninklijke gasten voor en deze op zijn beurt de beide wethouders. Vervolgens boden Willemina Boone en Pieternella Buijs de koningin en prinses Juliana bloemen aan. Pieternella was even oud als de prinses. Bij het vertrek zongen de kinderen en de aanwezigen met begeleiding van de muziek Psalm 134 vers 3. Aan de Campveerse toren stapten de koninklijke gasten aan boord van de Hydrograaf en hun gevolg in de veerboot om de overtocht naar Kamperland te maken. Het publiek op de kant juichte en zong daarna met begeleiding van de muziek nog enige volksliederen. Ter ere van het koninklijk bezoek zou de avond afgesloten worden met brandende teertonnen, maar omdat het regende werd het vuurwerk verplaatst naar de zaterdagavond. De verslaggever van de Middelburgsche Courant schreef hierover: ‘Nu hebben wij zaterdag dezen oudsten vorm van vuurwerk kunnen zien: een vlammentoren aan den overkant van de haven in den stillen zomeravond, zacht spiegelend in het water, de oude huizen aan de kaai rose beschijnend. Wie het bijwoonde als vreemdeling, kwam onder de bekoring van dat oude feestvertoon, dat in deze droomende stad nog steeds in eere wordt gehouden’.
In juni 1939 maakte het prinselijk gezin incognito aan boord van het jacht Piet Hein een reis over de Zeeuwse wateren. Prins Bernhard voer herhaaldelijk met een door hem bestuurde motorboot vooruit. Bij het gezelschap bevond zich ook prins Aschwin, de broer van Prins Bernhard. Bij aankomst in Veere werd het jacht afgemeerd aan de steiger achter de sluis. De zeventien maanden oude Beatrix speelde op het dek en wandelde ’s avonds met haar vader over de kade.