Oranjevereniging Veere

Zilveren regeringsjubileum

Als onderdeel van haar tour door het land ter ere van het zilveren regeringsjubileum bezocht koningin Beatrix op vrijdag 10 juni 2005 het stadje Veere. Het bezoek stond in het teken van het verleden en de toekomst van de provincie Zeeland. Vanaf alle huizen werd gevlagd en ook op iedere pinakel van de Campveerse toren was de nationale driekleur geplaatst. Uit sommige huizen hing de markizaatvlag vanwege het 450-jarig bestaan van het markgraafschap dat dat jaar werd gevierd. Bij het stadhuis zongen de kinderen van beide basisscholen het door Jan de Voogd gecomponeerde Markizaatlied. Vervolgens nam de vorstin een heildronk uit de beker van Maximiliaan, die voor deze gelegenheid met anderhalve liter chablis was gevuld. Hierna sprak ze in de vierschaar met het college van Gedeputeerde Staten over de kansen en bedreigingen voor de provincie. Lopend verliet Beatrix het stadhuis voor een rondleiding door de Schotse Huizen. Na afloop hiervan ging ze naar de rondvaartboot Lady Madeleine die haar naar Zuid-Beveland zou brengen. Onderweg boden enkele leden van het chantykoor ‘Het Veers Scheepstuig’ haar hun nieuwste cd aan. Het stond niet op het programma, maar werd door de koningin zeer gewaardeerd. Met de rondvaartboot vervolgde Beatrix haar reis naar Wolphaartsdijk en Goes. Enkele honderden mensen wuifden haar vanaf de Campveerse toren en de Torenwal uit en tientallen schepen en bootjes begeleidden de Lady Madeleine de eerste honderden meters. Tijdens de vaartocht, waar de koningin een bolus kreeg aangeboden, kreeg ze uitleg over de toekomst en ontwikkeling van het Veerse Meer.